5 kronan är ditlagd för att få en uppfattning om storleken.

Siffran före snedstrecket är för ett ungefär det finaste och minsta materialet, efter ungefär snedstrecket anger hur många mm den största stenen är.

 

Bjärlöv Granit

0/2

0/5

0/8

Kan användas till:  Bra att lägga plattor i.

Kan användas till:  Bra att lägga plattor i.

Kan användas till:  Gårdsplan, garageuppfart, paddock och halkbekämpning.

0/32

2/5

5/8

Kan användas till: Slitlager - Grusa vägar och till gårdsplan.

Kan användas till: Lägga plattor i och halkbekämpning.

Kan användas till: Dränering, avjämning för frigolit under husplatta.

8/11

11/16

16/22

Kan användas till: Dränering, avjämning för frigolit under husplatta.

Kan användas till: Dränering, betong och gårdsplan.

Kan användas till: Dränering, betong och gårdsplan.

50/100

Kan användas till: Beståndsdel i betong, dränering.

Diabas från Gylsboda

0/2

0/5

0/8

Kan användas till:  Bra att lägga plattor i, skyddsfyllning för kablar och rör.

Kan användas till:  Bra att lägga plattor i.

Kan användas till:  Gårdsplan, garageuppfart, paddock och halkbekämpning.

0/16

0/32

0/45

Kan användas till: Slitlager - Grusa vägar och till gårdsplan.

Kan användas till: Bärlager - Till skogsvägar, under garage.

Kan användas till: Bärlager - Till skogsvägar, under garage.

2/5

5/8

8/11

Kan användas till: Lägga plattor i och halkbekämpning.

Kan användas till: Dränering, avjämning för frigolit under husplatta.

Kan användas till: Beståndsdel i betong, dränering, och gårdsplan.

11/16

16/22

32/55

Kan användas till: Beståndsdel i betong, dränering och gårdsplaner.

Kan användas till: Beståndsdel i betong, dränering.

Erosions skydd slänter.

Dekoration i rabatter, refuger. Gabioner.

55/130

Erosions skydd slänter.

Dekoration i rabatter, refuger. Gabioner.

Karlshamns Granit

0/5

0/8

0/16

Kan användas till:  Bra att lägga plattor i.

Kan användas till:  Gårdsplan, garageuppfart, paddock och halkbekämpning.

Kan användas till: Slitlager - Grusa vägar och till gårdsplan.

0/32

2/5

5/8

Kan användas till: Bärlager - Till skogsvägar, under garage.

 

Kan användas till: Bärlager - Till skogsvägar, under garage.

Kan användas till: Lägga plattor i och halkbekämpning.

8/11

8/16

16/22

Kan användas till: Dränering, avjämning för frigolit under husplatta.

Kan användas till: Beståndsdel i betong, dränering, och gårdsplan.

Kan användas till: Beståndsdel i betong, dränering.

20/50

32/64

Kan användas till: Beståndsdel i betong, dränering.

Erosions skydd slänter. Dekoration i rabatter, refuger.

Vånga Granit

0/2

0/5

0/8

Kan användas till:  Bra att lägga plattor i.

Kan användas till:  Bra att lägga plattor i.

Kan användas till:  Gårdsplan, garageuppfart, paddock och halkbekämpning.

0/16

0/30

2/5

Kan användas till: Slitlager - Grusa vägar och till gårdsplan.

Kan användas till: Bärlager - Till skogsvägar, under garage.

Kan användas till: Lägga plattor i och halkbekämpning.

5/8

8/11

11/16

Kan användas till: Dränering, avjämning för frigolit under husplatta.

Kan användas till: Beståndsdel i betong, dränering, och gårdsplan.

Kan användas till: Dränering, betong och gårdsplan.

16/22

20/50

50/100

Kan användas till: Beståndsdel i betong, dränering.

Erosions skydd slänter. Dekoration i rabatter, refuger.

Erosions skydd slänter. Dekoration i rabatter, refuger. Gabioner.

Bröderna Björklunds Grus AB

0454-46 630

makadam@bjorklundsgrus.se

Skrivarehagsvägen 18-8

293 93 Olofström

Öppettider

Mån-Fre Kl. 07.00 - 16.00

Frukost Kl 09.00 - 09.30

Middag Kl 12.00 - 12.30

Bergkross