Våra produkter

Vi har försäljning, produktion och leverans av matjord, grus och bergkross produkter.

sand, jord, grus, bergkross
Sand och grus

Puts- och mursand

Denna sand kan bland annat användas till murbruk, sandlådor och till att putsa med.

köp sand grus

Puts- och mursand

Denna sand kan bland annat användas till murbruk, sandlådor och till att putsa med.

köp gjutgrus

Gjutgrus

Gjutgruset kan användas till att gjuta med eller blanda betong.

Förstärkningsgrus

Förstärkningsgrus

Förstärkningsgrus kan användas till underbyggnad av hus/plan.

sand och grus - tvättas 0,2/2

Tvättad 0,2/2

Kan användas till att dressa gräsytor med och som filtersand.

sand och grus - tvättas 0,2/4

Tvättad 0,2/4

Kan användas som fallsand undergung-och lekställningar och som filtersand.

dräneringssand och grus - 0.2/8

Dränering 0,2/8

Kan användas som dräneringsmaterial runt bl.a. dräneringsrör.

Sten

Natur-, singel- och dekoration

Här hittar du det du behöver för att göra trädgården fin. Natursingel, sten till gårdsplanen, dränering och utsmyckning.

Vid beställning vill vi att du är noga med att uppge storleken på materialet t.ex. 8/16 samt om det är bergkross eller natursten som du önskar.

natur-, singel- och dekorationssten - 4/8

4/8

Kan användas som bl.a övergångar till trädgårdsgångar eller att anlägga gårdsplaner med.

natur-, singel- och dekorationssten - 8/16

8/16

Kan användas som utsmyckning av olika slag.
Trädgårdsövergångar, gårdsplaner och stensättningar.

natur-, singel- och dekorationssten - 16/32

16/32

Kan användas som utsmyckning av olika slag och stensättningar.

natur-, singel- och dekorationssten - 32/64

32/64

Dekoration, täckningar av ytor, stensättningar.

natur-, singel- och dekorationssten - 100/200

100/200

Kan användas till exempel vid stenpartier vid entréer, trappor, rabatter, murar m.m.

natur-, singel- och dekorationssten - 200plus

250+

Kan användas till stengärden.

gabionsten 200/500

Gabionsten 100/500

Finns i grått, rött och svart.

Bergkross

Karlshamns granit - Grå

Våran bergkross har många användningsområden och färger så vi hjälper dig gärna hitta rätt.
Förstärkningslager, bärlager, slitlager, underlag för plattläggning, dränering, uppfarter och gårdsplaner m.m.

Vid beställning vill vi att du är noga med att uppge storleken på materialet t.ex. 8/16 samt om det är bergkross eller natursten som du önskar.

Vi har även bergkross i färgerna grå (Bjärlöv granit), röd (Vånga granit) och svart (Gylsboda diabas).

Bergkross Karlshamns granit grå 0.5

0/5

Kan användas till: att lägga plattor i.

Bergkross Karlshamns granit grå 0/8

0/8

Kan användas till: Gårdsplan, garageuppfart, paddock och halkbekämpning.

Bergkross Karlshamns granit grå 0/16

0/16

Kan användas till: Slitlager - Grusa vägar och till gårdsplan.

Bergkross Karlshamns granit grå 0/32

0/32

Kan användas till: Bärlager - Till skogsvägar, under garage.

Bergkross Karlshamns granit grå 2/5

2/5

Kan användas till: Lägga plattor i och halkbekämpning.

Bergkross Karlshamns granit grå 5/8

5/8

Kan användas till: Dränering, avjämning för frigolit under husplatta.

Bergkross Karlshamns granit grå 8/11

8/11

Kan användas till: Dränering, avjämning för frigolit under husplatta.

Bergkross Karlshamns granit grå 8/16

8/16

Kan användas till: Beståndsdel i betong, dränering, och gårdsplan.

Bergkross Karlshamns granit grå 16/22

16/22

Kan användas till: Beståndsdel i betong, dränering.

Bergkross Karlshamns granit grå 20/50

20/50

Kan användas till: Beståndsdel i betong, dränering.

Bergkross Karlshamns granit grå 32/64

32/64

Erosions skydd slänter. Dekoration i rabatter, refuger.

Bergkross

Gylsboda diabas - svart

Våran bergkross har många användningsområden och färger så vi hjälper dig gärna hitta rätt.
Förstärkningslager, bärlager, slitlager, underlag för plattläggning, dränering, uppfarter och gårdsplaner m.m.

Vid beställning vill vi att du är noga med att uppge storleken på materialet t.ex. 8/16 samt om det är bergkross eller natursten som du önskar.

Vi har även bergkross i färgerna grå (Bjärlöv granit och Karlshamns granit) och röd (Vånga granit).

Bergkross Gylseboda diabas - svart 0/2

0/2

Kan användas till: Bra att lägga plattor i, skyddsfyllning för kablar och rör.

Bergkross Gylseboda diabas - svart 0/5

0/5

Kan användas till: att lägga plattor i.

Bergkross Gylseboda diabas - svart 0/8

0/8

Kan användas till: Gårdsplan, garageuppfart, paddock och halkbekämpning.

Bergkross Gylseboda diabas - svart 0/16

0/16

Kan användas till: Slitlager - Grusa vägar och till gårdsplan.

Bergkross Gylseboda diabas - svart 0/32

0/32

Kan användas till: Bärlager - Till skogsvägar, under garage.

Bergkross Gylseboda diabas - svart 0/45

0/45

Kan användas till: Bärlager - Till skogsvägar, under garage.

Bergkross Gylseboda diabas - svart 2/5

2/5

Kan användas till: Lägga plattor i och halkbekämpning.

Bergkross Gylseboda diabas - svart 5/8

5/8

Kan användas till: Dränering, avjämning för frigolit under husplatta.

Bergkross Gylseboda diabas - svart 8/11

8/11

Kan användas till: Beståndsdel i betong, dränering, och gårdsplan.

Bergkross Gylseboda diabas - svart 11/16

11/16

Kan användas till: Beståndsdel i betong, dränering och gårdsplaner.

Bergkross Gylseboda diabas - svart 16/22

16/22

Kan användas till: Beståndsdel i betong, dränering.

Bergkross Gylseboda diabas - svart 32/55

32/55

Erosions skydd slänter.
Dekoration i rabatter, refuger. Gabioner.

Bergkross Gylseboda diabas - svart 55/130

55/130

Erosions skydd slänter.
Dekoration i rabatter, refuger. Gabioner.

Bergkross

Bjärlöv granit - grå

Våran bergkross har många användningsområden och färger så vi hjälper dig gärna hitta rätt.
Förstärkningslager, bärlager, slitlager, underlag för plattläggning, dränering, uppfarter och gårdsplaner m.m.

Vid beställning vill vi att du är noga med att uppge storleken på materialet t.ex. 8/16 samt om det är bergkross eller natursten som du önskar.

Vi har även bergkross i färgerna grå (Karlshamns granit), röd (Vånga granit) och svart (Gylsboda diabas).

Bergkross Bjärlövs granit - grå 0/2

0/2

Denna storleken är bra som underlag för att lägga plattor i.

Bergkross Bjärlövs granit - grå 0/5

0/5

Kan användas till: att lägga plattor i.

Bergkross Bjärlövs granit - grå 0/8

0/8

Kan användas till: Gårdsplan, garageuppfart, paddock och halkbekämpning.

Bergkross Bjärlövs granit - grå 0/32

0/32

Kan användas till: Slitlager - Grusa vägar och till gårdsplan.

Bergkross Bjärlövs granit - grå 2/5

2/5

Kan användas till: Lägga plattor i och halkbekämpning.

Bergkross Bjärlövs granit - grå 5/8

5/8

Kan användas till: Dränering, avjämning för frigolit under husplatta.

Bergkross Bjärlövs granit - grå 8/11

8/11

Kan användas till: Dränering, avjämning för frigolit under husplatta.

Bergkross Bjärlövs granit - grå 11/16

11/16

Kan användas till: Dränering, betong och gårdsplan.

Bergkross Bjärlövs granit - grå 16/22

16/22

Kan användas till: Dränering, betong och gårdsplan.

Bergkross Bjärlövs granit - grå 15/100

50/100

Kan användas till: Beståndsdel i betong, dränering.

Bergkorss

Vånga Granit - Röd

Våran bergkross har många användningsområden och färger så vi hjälper dig gärna hitta rätt.
Förstärkningslager, bärlager, slitlager, underlag för plattläggning, dränering, uppfarter och gårdsplaner m.m.

Vid beställning vill vi att du är noga med att uppge storleken på materialet t.ex. 8/16 samt om det är bergkross eller natursten som du önskar.

Vi har även bergkross i färgerna grå (Karlshamns granit och Bjärlövs granit) och svart (Gylsboda diabas).

Bergkross - Vånga granit - röd 0/2

0/2

Denna storleken är bra som underlag för att lägga plattor i.

Bergkross - Vånga granit - röd 0/5

0/5

Kan användas till: att lägga plattor i.

Bergkross - Vånga granit - röd 0/8

0/8

Kan användas till: Gårdsplan, garageuppfart, paddock och halkbekämpning.

Bergkross - Vånga granit - röd 0/16

0/16

Kan användas till: Slitlager - Grusa vägar och till gårdsplan.

Bergkross - Vånga granit - röd 0/30

0/30

Kan användas till: Bärlager - Till skogsvägar, under garage.

Bergkross - Vånga granit - röd 2/5

2/5

Kan användas till: Lägga plattor i och halkbekämpning.

Bergkross - Vånga granit - röd 5/8

5/8

Kan användas till: Dränering, avjämning för frigolit under husplatta.

Bergkross - Vånga granit - röd 8/11

8/11

Kan användas till: Beståndsdel i betong, dränering, och gårdsplan.

Bergkross - Vånga granit - röd 11/16

11/16

Kan användas till: Dränering, betong och gårdsplan.

Bergkross - Vånga granit - röd 16/22

16/22

Kan användas till: Beståndsdel i betong, dränering.

Bergkross - Vånga granit - röd 20/50

20/50

Erosions skydd slänter. Dekoration i rabatter, refuger.

Bergkross - Vånga granit - röd 50/100

50/100

Erosions skydd slänter. Dekoration i rabatter, refuger. Gabioner.

Jord

Hasselfjords matjord

Vi är återförsäljare till Hasselforsjord.

Denna jorden är utomordentlig för rabatter och trädgårdsland, jorden är mullrik och rotgräs fri.

Hasselfjords matjord

Hasselfors jord

Vi är nu återförsäljare av Hasselforsjord åt Tord Nilssons Åkeri i Sölvesborg som är tillverkare.

I Marieholm ( Näsum) finns Trädgårdsjord E för avhämtning. Denna jord är utomordentlig för användning till rabatter och trädgårdsland. Jorden är mullrik och rotogräs fri.

 

http://www.hasselforsgarden.se 

Matjord siktad

Matjord siktad

Kan användas till gräsmatta och plantering.

Cookie information och inställningar »